ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด:
ยกเลิก

รหัส TBRC: Exact match
รหัสอื่นๆ: Exact match
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Type strain:
กลุ่มจุลินทรีย์:
ข้อมูลการใช้ประโยชน์:
ยกเลิก