ฐานข้อมูล

ระดับความเสี่ยงจุลินทรีย์

TBRC จัดทำระบบฐานข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาระดับความเสี่ยงของจุลินทรีย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล

เว็บไซต์ AmiBase

ฐานข้อมูล ASEAN Microbial Database (AmiBase) เป็นช่องทางให้ท่านศึกษาค้นคว้าความหลากหลายของจุลินทรีย์ในประเทศอาเซียนและเชื่อมโยงท่านไปยังสังคมวิจัยจุลินทรีย์ในภูมิภาคนี้

เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล

จุลินทรีย์สายพันธุ์โพรไบโอติก/จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม

เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลอื่นๆ ด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์

เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล