โลกของเรา...โลกของจุลินทรีย์

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าจุลินทรีย์เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความหลากหลายมากและพบได้ในทุกสภาวะแวดล้อม แม้กระทั่งร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ในอดีตการศึกษากลุ่มประชากรจุลินทรีย์ทั้งหมดเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากเราไม่สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ภายใต้สภาวะที่กำหนดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันเทคนิคเมตาจีโนมิกส์ (Metagenomics) หรือวิธีการศึกษาที่ไม่ต้องอาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังทีทำให้เราเข้าถึงโลกของจุลินทรีย์ได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น