บริการนับจำนวนจุลินทรีย์แต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์
รายละเอียดบริการจำแนกและนับจำนวนจุลินทรีย์แต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์
  • งานบริการนี้ทำในรูปแบบโครงการรับจ้างวิเคราะห์ทดสอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ TBRC เพื่อหารือรายละเอียดเพิ่มเติม

  • TBRC ใช้วิธี MALDI-TOF ในการระบุชนิดจุลินทรีย์ที่ผสมในผลิตภัณฑ์โดยเทียบกับลักษณะแบบแผนเปปไทด์ของหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นหรือฐานข้อมูลของสายพันธุ์มาตรฐาน

  • ให้บริการวิเคราะห์เฉพาะแบคทีเรียและยีสต์เท่านั้น