จุลินทรีย์จากถ้ำดึกดำบรรพ์

จุลินทรีย์ในแค็ตตาล็อกนี้เป็นกลุ่มที่คัดแยกได้จากถ้ำเล สเตโกดอน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล ( http://www.satun-geopark.com/) ภายใต้โครงการการศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญในระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมแบบถ้ำ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ชีวัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center, TBRC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถ้ำเล สเตโกดอนเป็นถ้ำที่มีความยาวถึง 3.4 กิโลเมตร มีน้ำทะเลและน้ำจืดไหลผ่านภายในถ้ำ มีหินงอกหินย้อย พื้นที่ในถ้ำไม่ได้รับการรบกวนจากภายนอก เป็นระบบนิเวศที่ค่อนข้างปิดและมีแหล่งอาหารจำกัดสำหรับจุลินทรีย์ มีแสงเข้าถึงภายในถ้ำต่างกันตามพื้นที่ ถ้ำเลสเตโกดอนและพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของอุทยานธรณีสตูลเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลใน 4 อำเภอของจังหวัดสตูล (ทุ่งหว่า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง) รวมมีพื้นที่ทั้งหมด 2,597.21 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลาย มีการพบหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปีก่อน ซึ่งต่อมีการยกตัวของเปลือกโลกกลายเป็นภูเขาและถ้ำจำนวนมาก


รายการจุลินทรีย์


กรองผลการค้นหายกเลิก
กลุ่มจุลินทรีย์

จีนัส
TBRC Code Scientific name Source of isolation
TBRC 14555 Acinetobacter indicus Dripwater - cave
TBRC 13635 Acinetobacter johnsonii Dripwater - cave
TBRC 13715 Acinetobacter johnsonii Rock - cave
TBRC 13627 Acinetobacter junii Dripwater - cave
TBRC 13721 Acinetobacter lwoffii Rock - cave
TBRC 14580 Acinetobacter schindleri Rock - cave
TBRC 13580 Acinetobacter sp. Water - cave floor
TBRC 13636 Acinetobacter sp. Dripwater - cave
TBRC 13494 Acinetobacter tandoii Water - brackish water, cave
TBRC 13478 Acinetobacter variabilis Water - cave floor
TBRC 13654 Aeromonas hydrophila Soil - cave
TBRC 13660 Aeromonas hydrophila Soil - cave
TBRC 13664 Aeromonas hydrophila Soil - cave
TBRC 13845 Aeromonas hydrophila Soil - cave
TBRC 13756 Aeromonas hydrophila Organic material - cave
TBRC 13758 Aeromonas hydrophila Organic material - cave
TBRC 13579 Aeromonas sp. Water - cave floor
TBRC 13667 Aeromonas sp. Soil - cave
TBRC 14562 Azoarcus sp. Water - brackish water, cave
TBRC 14581 Bacillus haikouensis Soil - cave
TBRC 13752 Acidovorax kalamii Organic material - cave
TBRC 13628 Acidovorax wautersii Dripwater - cave
TBRC 13723 Bacillus manliponensis Rock - cave
TBRC 13719 Bacillus safensis Rock - cave
TBRC 14563 Bacillus sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13843 Bacillus sp. Soil - cave
TBRC 13645 Bacillus sp. Soil - cave
TBRC 13711 Bacillus sp. Rock - cave
TBRC 13712 Bacillus sp. Rock - cave
TBRC 13714 Bacillus sp. Rock - cave
TBRC 13745 Bacillus sp. Rock - cave
TBRC 13717 Bacillus sp. Rock - cave
TBRC 13718 Bacillus sp. Rock - cave
TBRC 13910 Bacillus sp. Rock - cave
TBRC 14559 Bacillus sp. Rock - cave
TBRC 13665 Brevibacillus halotolerans Soil - cave
TBRC 13634 Brevundimonas diminuta Dripwater - cave
TBRC 13630 Brevundimonas sp. Dripwater - cave
TBRC 13626 Brevundimonas terrae Dripwater - cave
TBRC 13514 Castellaniella sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13488 Caulobacter sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13476 Chromobacterium alkanivorans Dripwater - cave
TBRC 13493 Chromobacterium aquaticum Water - brackish water, cave
TBRC 13621 Chryseobacterium sp. Water - cave floor
TBRC 13581 Citrobacter freundii Water - cave floor
TBRC 13584 Citrobacter portucalensis Water - cave floor
TBRC 13702 Comamonas aquatica Water - cave floor
TBRC 13586 Comamonas sp. Water - cave floor
TBRC 13637 Comamonas terrigena Soil - cave
TBRC 13701 Crenobacter sp. Dripwater - cave
TBRC 13583 Crenobacter sp. Water - cave floor
TBRC 13646 Cupriavidus sp. Soil - cave
TBRC 13651 Cupriavidus yeoncheonensis Soil - cave
TBRC 13844 Cupriavidus yeoncheonensis Soil - cave
TBRC 13911 Cytobacillus horneckiae Rock - cave
TBRC 13724 Cytobacillus kochii Rock - cave
TBRC 13749 Cytobacillus sp. Rock - cave
TBRC 13639 Diaphorobacter oryzae Soil - cave
TBRC 13481 Dickeya undicola Water - cave floor
TBRC 13585 Elizabethkingia anophelis Water - cave floor
TBRC 13483 Ensifer sp. Water - cave floor
TBRC 13490 Ensifer sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13641 Enterobacter chuandaensis Soil - cave
TBRC 14565 Escherichia sp. Water - cave floor
TBRC 13479 Exiguobacterium profundum Water - cave floor
TBRC 13629 Exiguobacterium profundum Dripwater - cave
TBRC 13707 Exiguobacterium sp. Soil - cave
TBRC 13588 Fictibacillus enclensis Water - cave floor
TBRC 13486 Fictibacillus rigui Water - cave floor
TBRC 13618 Fictibacillus sp. Water - cave floor
TBRC 13658 Fictibacillus sp. Soil - cave
TBRC 13653 Flavobacterium anhuiense Soil - cave
TBRC 13624 Flavobacterium sp. Water - cave floor
TBRC 13662 Flavobacterium sp. Soil - cave
TBRC 13751 Flavobacterium sp. Organic material - cave
TBRC 13650 Flavobacterium tistrianum Soil - cave
TBRC 13705 Flavobacterium zhairuonensis Soil - cave
TBRC 13619 Hydrogenophaga sp. Water - cave floor
TBRC 13640 Hydrogenophaga sp. Soil - cave
TBRC 13578 Ideonella dechloratans Water - cave floor
TBRC 13491 Klebsiella sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13582 Kosakonia oryzendophytica Water - cave floor
TBRC 13518 Lactococcus kimchii Water - cave floor
TBRC 13482 Lactococcus sp. Water - cave floor
TBRC 13617 Lactococcus sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13647 Lysinibacillus sp. Soil - cave
TBRC 13643 Mesorhizobium sp. Soil - cave
TBRC 13841 Metabacillus idriensis Soil - cave
TBRC 13725 Metabacillus sp. Rock - cave
TBRC 13655 Microvirgula aerodenitrificans Soil - cave
TBRC 13477 Mitsuaria sp. Dripwater - cave
TBRC 13747 Moraxella osloensis Rock - cave
TBRC 13638 Neobacillus sp. Soil - cave
TBRC 13648 Neobacillus sp. Soil - cave
TBRC 14557 Paenibacillus alvei Rock - cave
TBRC 13659 Paenibacillus glycanilyticus Soil - cave
TBRC 14556 Paenibacillus illinoisensis Soil - cave
TBRC 13644 Paenibacillus pinisoli Soil - cave
TBRC 13837 Paenibacillus sp. Soil - cave
TBRC 13720 Paenibacillus sp. Rock - cave
TBRC 13870 Paenibacillus taiwanensis Soil - cave
TBRC 14564 Pantoea dispersa Water - cave floor
TBRC 13700 Peribacillus endoradicis Soil - cave
TBRC 13722 Peribacillus frigoritolerans Rock - cave
TBRC 13492 Photobacterium damselae Water - brackish water, cave
TBRC 13515 Photobacterium ganghwense Water - brackish water, cave
TBRC 13511 Photobacterium leiognathi Water - brackish water, cave
TBRC 13744 Planococcus okeanokoites Rock - cave
TBRC 13716 Priestia flexa Rock - cave
TBRC 13743 Priestia taiwanensis Soil - cave
TBRC 13576 Proteus sp. Water - cave floor
TBRC 13485 Pseudaeromonas pectinilytica Water - cave floor
TBRC 13575 Pseudaeromonas sharmana Water - cave floor
TBRC 13577 Pseudomonas aeruginosa Water - cave floor
TBRC 13755 Pseudomonas alcaligenes Organic material - cave
TBRC 13708 Pseudomonas chlororaphis Soil - cave
TBRC 13574 Pseudomonas cichorii Water - cave floor
TBRC 13753 Pseudomonas koreensis Organic material - cave
TBRC 13709 Pseudomonas laurentiana Soil - cave
TBRC 13495 Pseudomonas nitroreducens Water - brackish water, cave
TBRC 13663 Pseudomonas peli Soil - cave
TBRC 14560 Pseudomonas sp. Dripwater - cave
TBRC 14561 Pseudomonas sp. Water - cave floor
TBRC 13516 Pseudomonas sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13622 Pseudomonas sp. Water - cave floor
TBRC 13623 Pseudomonas sp. Water - cave floor
TBRC 13699 Pseudomonas sp. Soil - cave
TBRC 13661 Pseudomonas sp. Soil - cave
TBRC 13666 Pseudomonas sp. Soil - cave
TBRC 13909 Pseudomonas sp. Soil - cave
TBRC 13706 Pseudomonas sp. Soil - cave
TBRC 13750 Pseudomonas sp. Organic material - cave
TBRC 13754 Pseudomonas sp. Organic material - cave
TBRC 13757 Pseudomonas sp. Organic material - cave
TBRC 13759 Pseudomonas sp. Organic material - cave
TBRC 13632 Pseudomonas stutzeri Dripwater - cave
TBRC 13710 Pseudomonas toyotomiensis Soil - cave
TBRC 13842 Pseudoxanthomonas mexicana Soil - cave
TBRC 13871 Rheinheimera sp. Soil - cave
TBRC 13587 Rhizobium ipomoeae Water - cave floor
TBRC 13649 Rhizobium sp. Soil - cave
TBRC 13642 Rhizobium wenxiniae Soil - cave
TBRC 14579 Rossellomorea marisflavi Soil - cave
TBRC 13713 Rummeliibacillus stabekisii Rock - cave
TBRC 13517 Serratia sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13620 Shewanella mangrovi Water - brackish water, cave
TBRC 13487 Shewanella sp. Water - cave floor
TBRC 13704 Shewanella sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13506 Shewanella sp. Water - brackish water, cave
TBRC 14566 Shewanella sp. Soil - cave
TBRC 13656 Solibacillus isronensis Soil - cave
TBRC 13507 Sphingobium naphthae Water - brackish water, cave
TBRC 13633 Staphylococcus capitis Dripwater - cave
TBRC 13746 Staphylococcus capitis Rock - cave
TBRC 14558 Staphylococcus hominis Rock - cave
TBRC 13489 Staphylococcus sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13625 Staphylococcus warneri Dripwater - cave
TBRC 13513 Stenotrophomonas bentonitica Water - brackish water, cave
TBRC 13631 Stenotrophomonas sp. Dripwater - cave
TBRC 13760 Stenotrophomonas sp. Organic material - cave
TBRC 13748 Terribacillus sp. Rock - cave
TBRC 13509 Vibrio sinaloensis Water - brackish water, cave
TBRC 13510 Vibrio sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13572 Vibrio sp. Water - brackish water, cave
TBRC 13512 Vibrio sp. Water - brackish water, cave
TBRC 14554 Virgibacillus halodenitrificans Water - brackish water, cave
TBRC 13652 Vogesella fluminis Soil - cave
TBRC 13657 Vogesella indigofera Soil - cave
TBRC 13484 Vogesella perlucida Water - cave floor
TBRC 13573 Vogesella urethralis Water - cave floor
TBRC 13589 Xenophilus sp. Water - cave floor
TBRC 13508 Leeia speluncae Water - brackish water, cave
TBRC 13689 Amycolatopsis sp. Organic material - cave
TBRC 13865 Amycolatopsis sp. Soil - cave
TBRC 14603 Catellatospora sp. Soil - cave
TBRC 13568 Cryptosporangium sp. Water - cave floor
TBRC 14346 Dactylosporangium salmoneum Soil - cave
TBRC 13526 Kribbella sp. Rock - cave
TBRC 13805 Kribbella sp. Soil - cave
TBRC 13468 Microbispora bryophytorum Soil - cave
TBRC 13685 Microbispora bryophytorum Organic material - cave
TBRC 13466 Microbispora catharanthi Organic material - cave
TBRC 13682 Dactylosporangium sp. Soil - cave
TBRC 13696 Dactylosporangium sp. Soil - cave
TBRC 13864 Dactylosporangium sp. Soil - cave
TBRC 14352 Dactylosporangium sp. Soil - cave
TBRC 13855 Dactylosporangium sucinum Soil - cave
TBRC 14406 Dactylosporangium tropicum Soil - cave
TBRC 13919 Herbidospora sakaeratensis Soil - cave
TBRC 13793 Actinocorallia libanotica Soil - cave
TBRC 14350 Actinocorallia libanotica Soil - cave
TBRC 13863 Actinomadura geliboluensis Soil - cave
TBRC 14355 Microbispora rosea subsp. rosea Soil - cave
TBRC 13736 Microbispora sp. Organic material - cave
TBRC 13807 Microbispora sp. Soil - cave
TBRC 13858 Microbispora sp. Soil - cave
TBRC 14585 Microbispora sp. Soil - cave
TBRC 13184 Actinomadura maheshkhaliensis Soil - cave
TBRC 13697 Actinomadura nitritigenes Soil - cave
TBRC 13546 Actinomadura sp. Water - cave floor
TBRC 13557 Actinomadura sp. Soil - cave
TBRC 13672 Actinomadura sp. Water - cave floor
TBRC 13564 Micromonospora aurantiaca Water - cave floor
TBRC 13731 Micromonospora aurantiaca Soil - cave
TBRC 13737 Micromonospora aurantiaca Organic material - cave
TBRC 13729 Micromonospora carbonacea Soil - cave
TBRC 14599 Micromonospora carbonacea Organic material - cave
TBRC 13470 Micromonospora chersina Soil - cave
TBRC 13474 Micromonospora chersina Soil - cave
TBRC 13569 Micromonospora chersina Rock - cave
TBRC 13790 Micromonospora echinofusca Soil - cave
TBRC 13922 Micromonospora echinofusca Soil - cave
TBRC 13680 Actinomadura sp. Soil - cave
TBRC 14600 Actinomadura sp. Organic material - cave
TBRC 13695 Actinoplanes capillaceus Soil - cave
TBRC 13690 Actinoplanes sp. Organic material - cave
TBRC 13859 Herbidospora sp. Soil - cave
TBRC 13565 Micromonospora halotolerans Water - cave floor
TBRC 13686 Micromonospora krabiensis Organic material - cave
TBRC 13554 Micromonospora mirobrigensis Water - cave floor
TBRC 13792 Micromonospora soli Soil - cave
TBRC 13467 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 13157 Kitasatospora aureofaciens Water - cave floor
TBRC 13524 Kitasatospora psammotica Water - cave floor
TBRC 13730 Kitasatospora psammotica Soil - cave
TBRC 13156 Kitasatospora sp. Water - cave floor
TBRC 13563 Micromonospora sp. Water - cave floor
TBRC 13566 Micromonospora sp. Water - cave floor
TBRC 13567 Micromonospora sp. Water - cave floor
TBRC 13691 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 13698 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 13726 Micromonospora sp. Water - cave floor
TBRC 13738 Micromonospora sp. Organic material - cave
TBRC 13800 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 13803 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 13804 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 13806 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 13808 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 13809 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 13840 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 14353 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 14359 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 14604 Micromonospora sp. Soil - cave
TBRC 13684 Nocardia asiatica Soil - cave
TBRC 13787 Nocardia niigatensis Soil - cave
TBRC 13734 Nocardia nova Soil - cave
TBRC 13678 Nocardia rayongensis Soil - cave
TBRC 13530 Nocardia rhamnosiphila Soil - cave
TBRC 13795 Nocardia rhamnosiphila Soil - cave
TBRC 13521 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 13523 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 13525 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 13527 Nocardia sp. Rock - cave
TBRC 13528 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 13531 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 13548 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 13549 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 13552 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 13560 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 13562 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 13602 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 13603 Nocardia sp. Rock - cave
TBRC 13683 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 13693 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 13694 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 13732 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 13733 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 13796 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 13797 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 13802 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 14343 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 14345 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 14354 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 14582 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 13532 Nocardia takedensis Soil - cave
TBRC 13570 Nocardia takedensis Rock - cave
TBRC 13786 Nocardia takedensis Soil - cave
TBRC 13861 Nocardia takedensis Soil - cave
TBRC 13862 Nocardia tengchongensis Soil - cave
TBRC 13839 Nocardioides luteus Soil - cave
TBRC 13735 Nonomuraea bangladeshensis Organic material - cave
TBRC 13788 Nonomuraea bangladeshensis Soil - cave
TBRC 13461 Nonomuraea jabiensis Soil - cave
TBRC 13465 Nonomuraea jabiensis Soil - cave
TBRC 13186 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13456 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13462 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13463 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13464 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13469 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13471 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13472 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13473 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13534 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13537 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13676 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13728 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13740 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13791 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13799 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13838 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13857 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13860 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 14584 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13741 Planotetraspora thailandica Soil - cave
TBRC 13679 Prauserella cavernicola Rock - cave
TBRC 13688 Saccharopolyspora shandongensis Organic material - cave
TBRC 13675 Shimazuella sp. Soil - cave
TBRC 13692 Shimazuella sp. Soil - cave
TBRC 14408 Shimazuella sp. Soil - cave
TBRC 14602 Shimazuella sp. Soil - cave
TBRC 13739 Sphaerisporangium krabiense Organic material - cave
TBRC 14351 Sphaerisporangium krabiense Soil - cave
TBRC 13789 Sphaerisporangium sp. Soil - cave
TBRC 13677 Streptacidiphilus sp. Soil - cave
TBRC 13798 Streptacidiphilus sp. Soil - cave
TBRC 13600 Streptomyces aculeolatus Water - cave floor
TBRC 13553 Streptomyces adustus Water - cave floor
TBRC 13187 Streptomyces aldersoniae Soil - cave
TBRC 14347 Streptomyces aldersoniae Soil - cave
TBRC 13459 Streptomyces amphotericinicus Soil - cave
TBRC 14583 Streptomyces anandii Soil - cave
TBRC 13551 Streptomyces bambusae Water - cave floor
TBRC 13154 Streptomyces bungoensis Water - cave floor
TBRC 13458 Streptomyces bungoensis Soil - cave
TBRC 13866 Streptomyces formicae Soil - cave
TBRC 13681 Streptomyces glauciniger Soil - cave
TBRC 13906 Streptomyces glauciniger Soil - cave
TBRC 13900 Streptomyces graminisoli Soil - cave
TBRC 14658 Streptomyces griseochromogenes Water - cave floor
TBRC 13923 Streptomyces griseoflavus Soil - cave
TBRC 14407 Streptomyces hainanensis Soil - cave
TBRC 13927 Streptomyces hebeiensis Soil - cave
TBRC 13899 Streptomyces hyaluromycini Soil - cave
TBRC 13892 Streptomyces lannensis Dripwater - cave
TBRC 13901 Streptomyces lannensis Soil - cave
TBRC 13460 Streptomyces malaysiensis Soil - cave
TBRC 13420 Streptomyces manipurensis Soil - cave
TBRC 14404 Streptomyces odonnellii Soil - cave
TBRC 14356 Streptomyces puniciscabiei Soil - cave
TBRC 13183 Streptomyces samsunensis Soil - cave
TBRC 13419 Streptomyces samsunensis Organic material - cave
TBRC 14586 Streptomyces shenzhenensis Soil - cave
TBRC 13925 Streptomyces similanensis Soil - cave
TBRC 13155 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13173 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13174 Streptomyces sp. Dripwater - cave
TBRC 13175 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13176 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13177 Streptomyces sp. Rock - cave
TBRC 13178 Streptomyces sp. Rock - cave
TBRC 13179 Streptomyces sp. Rock - cave
TBRC 13181 Streptomyces sp. Rock - cave
TBRC 13182 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13185 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13421 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13422 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13423 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13424 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13425 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13426 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13457 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13475 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13522 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13529 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13533 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13535 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13536 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13538 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13545 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13547 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13550 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13555 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13561 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13605 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13606 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13673 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13794 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13856 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13891 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13893 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13894 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13895 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13896 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13897 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13898 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13902 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13903 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13904 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13905 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13907 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13908 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13917 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13918 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 13920 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13921 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13924 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13926 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14340 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 14341 Streptomyces sp. Rock - cave
TBRC 14344 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14349 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14357 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14358 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14395 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 14396 Streptomyces sp. Dripwater - cave
TBRC 14397 Streptomyces sp. Dripwater - cave
TBRC 14398 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 14399 Streptomyces sp. Water - cave floor
TBRC 14402 Streptomyces sp. Rock - cave
TBRC 14405 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14601 Streptomyces sp. Organic material - cave
TBRC 14659 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14660 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13180 Streptomyces wuyuanensis Rock - cave
TBRC 14400 Streptomyces xantholiticus Rock - cave
TBRC 14401 Streptomyces xantholiticus Rock - cave
TBRC 13801 Streptosporangium anatoliense Soil - cave
TBRC 13558 Streptosporangium sp. Soil - cave
TBRC 13687 Streptosporangium sp. Organic material - cave
TBRC 14342 Streptosporangium sp. Soil - cave
TBRC 14348 Streptosporangium sp. Soil - cave
TBRC 13601 Yinghuangia sp. Water - cave floor
TBRC 13168 Actinomadura maheshkhaliensis Soil - cave
TBRC 15345 Actinomadura nitritigenes Soil - cave
TBRC 15062 Actinomadura nitritigenes Soil - cave
TBRC 14403 Asanoa siamensis Soil - cave
TBRC 14933 Dactylosporangium darangshiense Water - cave floor
TBRC 15060 Dactylosporangium sp. Soil - cave
TBRC 15061 Dactylosporangium sp. Soil - cave
TBRC 13519 Gordonia sp. Soil - cave
TBRC 14926 Kitasatospora aburaviensis Soil - cave
TBRC 13539 Kitasatospora sp. Soil - cave
TBRC 13413 Micromonospora chersina Soil - cave
TBRC 13556 Micromonospora citrea Soil - cave
TBRC 14975 Nocardia niigatensis Soil - cave
TBRC 13614 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 13670 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 14845 Nocardia sp. Water - cave floor
TBRC 14846 Nocardia sp. Soil - cave
TBRC 14844 Nocardia takedensis Soil - cave
TBRC 13542 Nocardia thailandica Soil - cave
TBRC 13544 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13171 Nonomuraea sp. Soil - cave
TBRC 13414 Streptomyces aculeolatus Soil - cave
TBRC 13674 Streptomyces aculeolatus Soil - cave
TBRC 14935 Streptomyces aculeolatus Soil - cave
TBRC 13152 Streptomyces angustmyceticus Soil - cave
TBRC 13559 Streptomyces bingchenggensis Soil - cave
TBRC 13520 Streptomyces cellulosae Soil - cave
TBRC 13167 Streptomyces clavuligerus Soil - cave
TBRC 13169 Streptomyces clavuligerus Soil - cave
TBRC 13166 Streptomyces coeruleofuscus Soil - cave
TBRC 13671 Streptomyces diastatochromogenes Soil - cave
TBRC 13145 Streptomyces gelaticus Soil - cave
TBRC 13889 Streptomyces graminisoli Soil - cave
TBRC 13890 Streptomyces hyaluromycini Soil - cave
TBRC 13146 Streptomyces misionensis Soil - cave
TBRC 13172 Streptomyces rhizosphaericus Soil - cave
TBRC 15344 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14922 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14923 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14924 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14925 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13598 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13411 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13144 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13540 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13668 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13147 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13412 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13148 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13149 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14927 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14928 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14929 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13669 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14930 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14931 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13150 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13541 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13151 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14932 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13415 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13170 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13416 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13543 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15070 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15071 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15077 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15057 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15058 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13417 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15072 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15073 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15074 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15059 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15075 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15076 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14910 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14911 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13599 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13153 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13418 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13727 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13604 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14912 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 14936 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 15063 Streptomyces sp. Soil - cave
TBRC 13916 Streptomyces wuyuanensis Soil - cave
TBRC 14847 Tsukamurella tyrosinosolvens Soil - cave
TBRC 14512 Meyerozyma caribbica Water - cave floor
TBRC 14410 Papiliotrema laurentii Rock - cave
TBRC 14411 Papiliotrema laurentii Rock - cave
TBRC 14453 Papiliotrema laurentii Soil - cave
TBRC 14475 Papiliotrema laurentii Soil - cave
TBRC 14476 Papiliotrema laurentii Soil - cave
TBRC 14479 Papiliotrema laurentii Soil - cave
TBRC 14514 Pichia kudriavzevii Water - cave floor
TBRC 14535 Pichia kudriavzevii Water - cave floor
TBRC 14422 Pichia sp. Soil - cave
TBRC 14415 Candida boidinii Soil - cave
TBRC 14488 Candida boidinii Water - cave floor
TBRC 14523 Candida boidinii Water - cave floor
TBRC 14416 Candida intermedia Soil - cave
TBRC 14485 Candida intermedia Soil - cave
TBRC 14428 Pichia sp. Soil - cave
TBRC 14458 Pichia sp. Soil - cave
TBRC 14459 Pichia sp. Soil - cave
TBRC 14452 Prototheca zopfii Soil - cave
TBRC 14489 Rhodotorula mucilaginosa Water - cave floor
TBRC 14446 Candida jaroonii Soil - cave
TBRC 14504 Candida kantuleensis Water - brackish water, cave
TBRC 14507 Candida kantuleensis Water - brackish water, cave
TBRC 14468 Candida maltosa Soil - cave
TBRC 14518 Candida metapsilosis Water - cave floor
TBRC 13112 Saitozyma podzolica Water - brackish water, cave
TBRC 14524 Saitozyma podzolica Water - cave floor
TBRC 14425 Saturnispora diversa Soil - cave
TBRC 14430 Saturnispora diversa Soil - cave
TBRC 14466 Saturnispora sanitii Soil - cave
TBRC 14519 Candida metapsilosis Water - cave floor
TBRC 14520 Candida metapsilosis Water - cave floor
TBRC 14522 Candida nonsorbophila Water - cave floor
TBRC 14532 Candida nonsorbophila Water - cave floor
TBRC 14533 Candida nonsorbophila Water - cave floor
TBRC 14492 Candida orthopsilosis Water - cave floor
TBRC 14491 Candida pseudolambica Water - cave floor
TBRC 14493 Candida pseudolambica Water - cave floor
TBRC 14494 Candida pseudolambica Water - cave floor
TBRC 14495 Candida pseudolambica Water - cave floor
TBRC 14499 Candida pseudolambica Water - brackish water, cave
TBRC 14500 Candida pseudolambica Water - brackish water, cave
TBRC 14521 Candida pseudolambica Water - cave floor
TBRC 14525 Candida pseudolambica Water - cave floor
TBRC 14526 Candida pseudolambica Water - cave floor
TBRC 14527 Candida pseudolambica Water - cave floor
TBRC 14531 Candida pseudolambica Water - cave floor
TBRC 14534 Candida pseudolambica Water - cave floor
TBRC 14501 Candida sp. Water - brackish water, cave
TBRC 14513 Candida sp. Water - cave floor
TBRC 14447 Saturnispora sekii Soil - cave
TBRC 14418 Saturnispora silvae Soil - cave
TBRC 14441 Saturnispora silvae Soil - cave
TBRC 14456 Saturnispora silvae Soil - cave
TBRC 14483 Saturnispora silvae Soil - cave
TBRC 14417 Candida tropicalis Soil - cave
TBRC 14445 Candida tropicalis Soil - cave
TBRC 14484 Candida tropicalis Soil - cave
TBRC 14464 Cyberlindnera mrakii Soil - cave
TBRC 14502 Cyberlindnera mrakii Water - brackish water, cave
TBRC 14486 Saturnispora silvae Soil - cave
TBRC 13107 Saturnispora sp. Soil - cave
TBRC 14478 Saturnispora sp. Soil - cave
TBRC 13111 Saturnispora sp. Soil - cave
TBRC 13113 Saturnispora sp. Water - brackish water, cave
TBRC 14503 Cyberlindnera mrakii Water - brackish water, cave
TBRC 14505 Cyberlindnera mrakii Water - brackish water, cave
TBRC 14529 Cyberlindnera mrakii Water - cave floor
TBRC 14530 Cyberlindnera mrakii Water - cave floor
TBRC 14420 Cyberlindnera subsufficiens Soil - cave
TBRC 13114 Saturnispora sp. Water - cave floor
TBRC 14467 Schwanniomyces vanrijiae Soil - cave
TBRC 14469 Schwanniomyces vanrijiae Soil - cave
TBRC 14477 Schwanniomyces vanrijiae Soil - cave
TBRC 14432 Tetrapisispora namnaoensis Soil - cave
TBRC 14433 Cyberlindnera subsufficiens Soil - cave
TBRC 14440 Cyberlindnera subsufficiens Soil - cave
TBRC 14444 Cyberlindnera subsufficiens Soil - cave
TBRC 14449 Cyberlindnera subsufficiens Soil - cave
TBRC 14451 Cyberlindnera subsufficiens Soil - cave
TBRC 14461 Cyberlindnera subsufficiens Soil - cave
TBRC 14463 Cyberlindnera subsufficiens Soil - cave
TBRC 14471 Cyberlindnera subsufficiens Soil - cave
TBRC 14472 Cyberlindnera subsufficiens Soil - cave
TBRC 13109 Cyberlindnera xylosilytica Soil - cave
TBRC 14426 Torulaspora nypae Soil - cave
TBRC 13108 Torulaspora sp. Soil - cave
TBRC 13110 Torulaspora sp. Soil - cave
TBRC 14515 Trichosporon asahii Water - cave floor
TBRC 14427 Wickerhamomyces pijperi Soil - cave
TBRC 14412 Aureobasidium melanogenum Rock - cave
TBRC 14497 Candida berthetii Water - cave floor
TBRC 14413 Cystobasidium calyptogenae Rock - cave
TBRC 14511 Debaryomyces hansenii Water - cave floor
TBRC 14517 Debaryomyces nepalensis Water - cave floor
TBRC 14455 Debaryomyces singareniensis Soil - cave
TBRC 14481 Debaryomyces singareniensis Soil - cave
TBRC 14508 Filobasidium magnum Water - cave floor
TBRC 14473 Galactomyces candidus Soil - cave
TBRC 14474 Galactomyces candidus Soil - cave
TBRC 14435 Galactomyces geotrichum Soil - cave
TBRC 14419 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14424 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14429 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14431 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14439 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14443 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14448 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14450 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14454 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14460 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14465 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14470 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14480 Galactomyces sp. Soil - cave
TBRC 14487 Galactomyces sp. Water - cave floor
TBRC 14438 Geotrichum sp. Soil - cave
TBRC 14506 Geotrichum sp. Water - brackish water, cave
TBRC 14414 Hanseniaspora lindneri Soil - cave
TBRC 14423 Hanseniaspora lindneri Soil - cave
TBRC 14437 Hanseniaspora lindneri Soil - cave
TBRC 14462 Hanseniaspora lindneri Soil - cave
TBRC 14421 Issatchenkia sp. Soil - cave
TBRC 14482 Issatchenkia sp. Soil - cave
TBRC 14516 Issatchenkia sp. Water - cave floor
TBRC 14528 Kodamaea ohmeri Water - cave floor
TBRC 14434 Kurtzmaniella natalensis Soil - cave
TBRC 14436 Kurtzmaniella natalensis Soil - cave
TBRC 14457 Kurtzmaniella natalensis Soil - cave
TBRC 14442 Martiniozyma asiatica Soil - cave
TBRC 14490 Meyerozyma caribbica Water - cave floor
TBRC 14496 Meyerozyma caribbica Water - cave floor
TBRC 14498 Meyerozyma caribbica Water - brackish water, cave
TBRC 14509 Meyerozyma caribbica Water - cave floor
TBRC 14510 Meyerozyma caribbica Water - cave floor